Stanoviště

Luhy jsou z hlediska druhové rozmanitosti vysoce ceněná území nejen u nás, ale v celé Evropě. Existuje mnoho druhů rostlin i zvířat, které mimo lužní, vodní a vodou ovlivněná stanoviště vůbec nenajdeme. Oblast soutoku Moravy a Dyje, označovaná také jako oblast Dolní Moravy nebo jednoduše Soutok, má ale ještě jeden unikát navíc. Můžeme tady narazit na tzv. hrúdy, vyvýšená místa tvořená vátými písky, na kterých se naopak daří organismům suchomilným. Právě spojení různých prostředí, lužních lesů, zaplavovaných luk, mokřadů, štěrko-písčitých lavic a hrúdů, dělá ze Soutoku místo, jež nemá ve střední Evropě obdoby. Ne nadarmo se mu přezdívá „Moravská Amazonie“.

Jen zde u nás hnízdí orel královský, jen tady přežívá čolek dunajský a stovky dalších druhů rostlin zde nachází své stanoviště. Výzkumy tohoto lužního komplexu každoročně přinášejí mnohá překvapení v podobě organismů nově objevovaných pro naši zemi a někdy i pro vědu.